Carmel Convent Sr. Secondary School, Bhopal
Teaching Staff Related links
TEACHER'S DETAILS 2016 - 2017
K.G. Section
S.NO. NAME
1 Sr. Jyothi
2 Mrs. Jyotsna Tamhankar
3 Mrs. Shirley Viju
4 Mrs. Jyoti Savarikar
5 Ms. Sonali Bhasin
6 Mrs. Bindu Pillai
7 Mrs. Sumita Das Gupta
8 Mrs. Geeta Sahu
9 Mrs. Tarannum Sheikh
10 Mrs. Sangeeta Tiwari
11 Mrs. Pramila Karmarkar
12 Mrs. Meenakshi Tomar
13 Ms. Akansha Sharma
14 Mrs. Satwinder Kaur Saini 
15 Ms. Shiuli Pal
16 Mrs. Sushmita Sardar Shukla
17 Mrs. Divya Bhargava
18 Ms. Pinky Sharma
19 Mrs. Priya Nair
20 Ms. Shreya Diwakar


Primary Section
S.No. Name
1 Sr. Modesta 
2 Sr. Saphalya 
3 Mrs. Daisy John
4 Mrs. Blessi Thomas
5 Mrs. Anita Sirur
6 Mrs. Jeene Singh
7 Mrs. Rachna Verma
8 Mrs. Simmi Punchhi
9 Mrs. Ranjana Ajit
10 Mrs. Anju Sabharwal
11 Mrs. Sandhya Tayal
12 Mrs. Sunita Sharma
13 Mrs. Preeti Sawhney
14 Mrs Sheema Sahgal
15 Mrs. Sushma Tiwari
16 Mrs. Payal Shrivastava 
17 Mrs. Sheeja Saji
18 Mrs. Sunita Vishwakarma
19 Mrs. Deepa Alex
20 Mrs. Ganga V.
21 Mrs. Pallavi S.
22 Mrs.Anu Joyson
23 Mrs. Deepti Chauhan
24 Mrs. Tapasya Mohabe
25 Mrs. Liji Stephen
26 Mrs. Swati Kekre
27 Mrs. Kalpana Dey
28 Mrs. Surabhi Verma
29 Ms. Richa Raghuwanshi
30 Mrs. Mridula Chaturvedi
31 Mrs. Ragini Dixit
32 Mrs. Swarna Dave
33 Ms.  Neha Patel
34 Mrs. Meet Baijal
35 Mrs. Shikha Saini
36 Mrs. Shikha Shrivas
37 Mrs. Archana Tiwari
38 Mrs.. Roopanjali Patharia
39 Mrs. Shaan Faisal
40 Ms. Pooja Sharma
41 Ms. Aishwarya Gopinathan
42 Mrs. Bhawna Malviya
43 Mrs. Ankita Palney
44 Mrs. Shweta Devendra 
45 Mrs. Neha Alexander 
46 Mrs. Naina Yadav 
47 Mrs. Annie Biju 
48 Mrs. Meena Sharma 


Secondary Section
S.NO. NAME
1 Sr. Reji
2 Sr. Ancilla 
3 Sr. Rosmy
5 Sr. Shalini
6 Mrs.Thresiamma Thomas
7 Mrs. Venu Agarwal
8 Mrs. Savithry Krishnan
9 Mrs. Rashmi Mishra
10 Mrs. Annu Thomas
11 Mrs. G. Sreedevi
12 Mrs. Kanwal Solanki
13 Mrs. Aparna Mathur
14 Mrs. Susan Joseph
15 Mrs. Anija Nair
16 Mrs. Daisy Abraham
17 Mrs. Preeti Rajeev
18 Mrs. Smita More
19 Mrs. Shilpa Agrawal
20 Miss. Tajalli Ansari
21 Ms. Tripti Saxena
22 Mrs. Prabha Gupta
23 Mrs. Aparna Sidhabhati
24 Mrs. Anita R. Ninan
25 Mrs. Arshdeep Kaur
26 Mrs. Bela Bajpai
27 Mrs. Meena Joy Daniel
28 Ms. Irene Saville
29 Mrs. Deepa Purohit
30 Mrs. Cinda Jose
31 Ms. Bounita M. Marshall
32 Mrs. Rupjyoti Dev Burman
33 Mrs. Harminder Kaur
34 Mrs. Madhumita Mazumdar
35 Mrs. Neelam Shukla
36 Mrs. Renuka Waghmare
37 Mrs. Asha Shukla
38 Mrs. Babita Saxena
39 Ms. Shehnaz Perveen
40 Mrs.Sangeeta Nigam
41 Mrs. Navnita Chakraborty
42 Mrs. Rashmi Sharma
43 Mrs. Sailaja Menon
44 Mrs. Ritu Awasthy
45 Mrs. Muthulaskhmi Rengan
46 Mrs. Mamta Saxena
47 Mrs. Kavita Khilrani
48 Mrs. Lexy Puneet
49 Mrs. Jancy Davis
50 Ms. Harsha Malviya
51 Mrs. Rachna Tomar
52 Mrs. Licy B.  Mathew
53 Mrs. Susmita Ghosh
54 Mrs.  Deepa Gour
55 Ms. Shaina Patel
56 Mrs. Sumitha S. George
57 Mrs. Anita Gracios
58 Mrs. Seema Gupta
59 Mrs. Maithili Sathe
60 Ms. Shyni Sebastian
61 Ms. Aarti Parmar
63 Ms. Damampreet Kaur Saini
64 Mrs. Monika Arora
65 Mrs. Sarada S. Iyer
66 Mrs. Sadhana Goel
67 Ms. Mariya Joseph
68 Mrs. Sadiah Rizwan
69 Mrs. Rachna Chhatwani
70 Mrs. Usha Sharma
71 Ms. Asmita Chouhan
72 Mrs. Kumkum Sharma
73 Ms. Charandeep Kaur
74 Mrs. Shiney B. John
75 Mrs. Sandhya Arun
Teaching Staff
TEACHER'S DETAILS 2016 - 2017
K.G. Section
S.NO. NAME
1 Sr. Jyothi
2 Mrs. Jyotsna Tamhankar
3 Mrs. Shirley Viju
4 Mrs. Jyoti Savarikar
5 Ms. Sonali Bhasin
6 Mrs. Bindu Pillai
7 Mrs. Sumita Das Gupta
8 Mrs. Geeta Sahu
9 Mrs. Tarannum Sheikh
10 Mrs. Sangeeta Tiwari
11 Mrs. Pramila Karmarkar
12 Mrs. Meenakshi Tomar
13 Ms. Akansha Sharma
14 Mrs. Satwinder Kaur Saini 
15 Ms. Shiuli Pal
16 Mrs. Sushmita Sardar Shukla
17 Mrs. Divya Bhargava
18 Ms. Pinky Sharma
19 Mrs. Priya Nair
20 Ms. Shreya Diwakar


Primary Section
S.No. Name
1 Sr. Modesta 
2 Sr. Saphalya 
3 Mrs. Daisy John
4 Mrs. Blessi Thomas
5 Mrs. Anita Sirur
6 Mrs. Jeene Singh
7 Mrs. Rachna Verma
8 Mrs. Simmi Punchhi
9 Mrs. Ranjana Ajit
10 Mrs. Anju Sabharwal
11 Mrs. Sandhya Tayal
12 Mrs. Sunita Sharma
13 Mrs. Preeti Sawhney
14 Mrs Sheema Sahgal
15 Mrs. Sushma Tiwari
16 Mrs. Payal Shrivastava 
17 Mrs. Sheeja Saji
18 Mrs. Sunita Vishwakarma
19 Mrs. Deepa Alex
20 Mrs. Ganga V.
21 Mrs. Pallavi S.
22 Mrs.Anu Joyson
23 Mrs. Deepti Chauhan
24 Mrs. Tapasya Mohabe
25 Mrs. Liji Stephen
26 Mrs. Swati Kekre
27 Mrs. Kalpana Dey
28 Mrs. Surabhi Verma
29 Ms. Richa Raghuwanshi
30 Mrs. Mridula Chaturvedi
31 Mrs. Ragini Dixit
32 Mrs. Swarna Dave
33 Ms.  Neha Patel
34 Mrs. Meet Baijal
35 Mrs. Shikha Saini
36 Mrs. Shikha Shrivas
37 Mrs. Archana Tiwari
38 Mrs.. Roopanjali Patharia
39 Mrs. Shaan Faisal
40 Ms. Pooja Sharma
41 Ms. Aishwarya Gopinathan
42 Mrs. Bhawna Malviya
43 Mrs. Ankita Palney
44 Mrs. Shweta Devendra 
45 Mrs. Neha Alexander 
46 Mrs. Naina Yadav 
47 Mrs. Annie Biju 
48 Mrs. Meena Sharma 


Secondary Section
S.NO. NAME
1 Sr. Reji
2 Sr. Ancilla 
3 Sr. Rosmy
5 Sr. Shalini
6 Mrs.Thresiamma Thomas
7 Mrs. Venu Agarwal
8 Mrs. Savithry Krishnan
9 Mrs. Rashmi Mishra
10 Mrs. Annu Thomas
11 Mrs. G. Sreedevi
12 Mrs. Kanwal Solanki
13 Mrs. Aparna Mathur
14 Mrs. Susan Joseph
15 Mrs. Anija Nair
16 Mrs. Daisy Abraham
17 Mrs. Preeti Rajeev
18 Mrs. Smita More
19 Mrs. Shilpa Agrawal
20 Miss. Tajalli Ansari
21 Ms. Tripti Saxena
22 Mrs. Prabha Gupta
23 Mrs. Aparna Sidhabhati
24 Mrs. Anita R. Ninan
25 Mrs. Arshdeep Kaur
26 Mrs. Bela Bajpai
27 Mrs. Meena Joy Daniel
28 Ms. Irene Saville
29 Mrs. Deepa Purohit
30 Mrs. Cinda Jose
31 Ms. Bounita M. Marshall
32 Mrs. Rupjyoti Dev Burman
33 Mrs. Harminder Kaur
34 Mrs. Madhumita Mazumdar
35 Mrs. Neelam Shukla
36 Mrs. Renuka Waghmare
37 Mrs. Asha Shukla
38 Mrs. Babita Saxena
39 Ms. Shehnaz Perveen
40 Mrs.Sangeeta Nigam
41 Mrs. Navnita Chakraborty
42 Mrs. Rashmi Sharma
43 Mrs. Sailaja Menon
44 Mrs. Ritu Awasthy
45 Mrs. Muthulaskhmi Rengan
46 Mrs. Mamta Saxena
47 Mrs. Kavita Khilrani
48 Mrs. Lexy Puneet
49 Mrs. Jancy Davis
50 Ms. Harsha Malviya
51 Mrs. Rachna Tomar
52 Mrs. Licy B.  Mathew
53 Mrs. Susmita Ghosh
54 Mrs.  Deepa Gour
55 Ms. Shaina Patel
56 Mrs. Sumitha S. George
57 Mrs. Anita Gracios
58 Mrs. Seema Gupta
59 Mrs. Maithili Sathe
60 Ms. Shyni Sebastian
61 Ms. Aarti Parmar
63 Ms. Damampreet Kaur Saini
64 Mrs. Monika Arora
65 Mrs. Sarada S. Iyer
66 Mrs. Sadhana Goel
67 Ms. Mariya Joseph
68 Mrs. Sadiah Rizwan
69 Mrs. Rachna Chhatwani
70 Mrs. Usha Sharma
71 Ms. Asmita Chouhan
72 Mrs. Kumkum Sharma
73 Ms. Charandeep Kaur
74 Mrs. Shiney B. John
75 Mrs. Sandhya Arun
Related links